Spoločnosť Antal International bola jednou z prvých personálnych agentúr, ktorá zaviedla maticové delenie tímov – naši konzultanti sa špecializujú na odvetvia i odbory.  Úzky rozsah špecializácie znamená, že sú dôkladne oboznámení s očakávaniami a potrebami svojich klientov a kandidátov i s aktuálnou situáciou v príslušných oblastiach trhu práce.    

Štruktúra spoločnosti zahŕňa špecializované divízie, ktoré sa zameriavajú na jednotlivé odvetvia a odbory:

Antal Engineering & Operations – zahŕňa pozície v strojárenstve, logistike, prevádzkové pozície v oblasti výroby, logistiky a dopravy, energetiky, stavebníctva či automobilového priemyslu.

Antal IT Services – zahŕňa odvetvia IT a telekomunikácií, tiež zaisťovanie IT zamestnancov pre spoločnosti pôsobiace v rôznych odvetviach prostredníctvom trvalého náboru.

Antal Sales & Marketing – predajné a marketingové pozície, väčšinou vo FMCG (rýchloobrátkový tovar), výrobných a logistických odvetviach.

Antal SSC/BPO – nábor pre spoločnosti zaisťujúce zdieľané služby a outsourcing.

Antal Banking & Insurance - zahŕňa pozície v oblasti bankovníctva a poisťovníctva

Antal Finance & Accountancy - zahŕňa pozície v segmente finančníctva a účtovníctva

 

 

 

Witaj ponownie!

Od czasu Twojej ostatniej wizyty pojawiło się 26 nowych ofert na hasło
Informatyk SAP Warszawa

Możesz podejrzeć je tutaj