Tím SSC/BPO sa skladá zo skúsených konzultantov špecializujúcich sa na vykonávanie moderných náborových procesov pre centrá zaisťujúce zdieľané služby a outsourcing. Naši konzultanti majú skúsenosti s náborom kandidátov pre existujúce štruktúry i pre novo zriadené centrá – start-up projekty, kde klientom poskytujeme pomoc pri vytváraní štruktúry nových centier zdieľaných služieb. Pohotová identifikácia vhodných kandidátov je možná vďaka širokému spektru odborných znalostí našich konzultantov, ktoré zahŕňajú: účtovníctvo a financie, bankovníctvo, HR, logistiku a nákup. To nám umožňuje, aby sme klientom rýchlo dodali vhodných kandidátov. Tím sa skladá z konzultantov, ktorí majú skúsenosti s realizáciou náborových projektov v rámci personálnych agentúr a interného HR v rôznych spoločnostiach. Bohaté skúsenosti nám umožňujú lepšie porozumieť potrebám našich klientov. 

Výber náborových projektov, ktoré divízia Antal SSC/BPO obvykle realizuje:

 Manažérské pozície:

 • Vedúci centra zdieľaných služieb
 • Prevádzkový manažér
 • Manažér procesov
 • Transition manažér
 • Manažér centra HR služieb
 • Projektový manažér
 • Vedúci tímu AP, AR, GL
 • Manažér finančného účtovníctva
 • Manažér transferovej agentúry
 • Manažér pre riadenie rizík
 • Manažér koncepcie Six Sigma s čiernym pásom

 

Odborné pozície:

 • Účtovník AP, AR, GL so znalosťou jazykov
 • Špecialista služieb starostlivosti o zákazníka so znalosťou jazykov
 • Mzdový špecialista
 • Špecialista ľudských zdrojov so znalosťou jazykov
 • Školiaci špecialista
 • Náborový špecialista
 • Špecialista nákupu
 • Špecialista logistiky so znalosťou jazykov
 • Finančný účtovník
 • Obchodný analytik
 • Finančný analytik/kontrolór
 • Špecialista na dodržiavanie právnych predpisov
 • Daňový špecialista/špecialista vnútropodnikových cien
 • Špecialista asistenčnej služby/technickej podpory so znalosťou jazykov
 • Špecialista neustáleho zlepšovania  
 • Špecialista vývoja obchodu so znalosťou jazykov 
 

Witaj ponownie!

Od czasu Twojej ostatniej wizyty pojawiło się 26 nowych ofert na hasło
Informatyk SAP Warszawa

Możesz podejrzeć je tutaj