VYHLÁSENIE SPOLOČNOSTI ANTAL INTERNATIONAL O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV ZO 3.APRÍLA 2014

Vo všeobecnosti môžete používať naše webové stránky bez toho, aby ste ukladal / a Vaše osobné údaje. V prípade, že je Vašou slobodnou vôľou tieto dáta uložiť, budeme ich používať v súlade s so zásadami ochrany osobných údajov a tak s nimi aj nakladať.

Antal Slovak Republic je súčasťou spoločnosti Work Service so sídlom vo Vroclavi, Gwiaździsta 66

 

PRINCÍPY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI ANTAL INTERNATIONAL

 

Spoločnosť Antal International si je vedomá, že držanie osobných údajov a citlivých informácií ich zamestnancov, kandidátov, klientov, obchodníkov a partnerov si zaslúži najvyššiu dôležitosť. Našou základnou činnosťou je zhromažďovanie osobných údajov a využitia tohto typu informácií, preto sme zodpovední za ich ochranu po celú dobu, po ktorú zostanú v našom vlastníctve. Bezpečné zaobchádzanie s osobnými údajmi našich zamestnancov, kandidátov, klientov, obchodníkov a partnerov, s ktorými sme vo vzájomnej spolupráci, je jednou z hlavných hodnôt a priorít spoločnosti Antal International.

Pre potvrdenie vyššie uvedeného, ​​vyvinula spoločnosť Antal International množstvo princípov, ktoré strážia a ochraňujú súkromie osobných údajov a citlivých informácií.

 

Vaše osobné údaje sú chránené nasledujúcimi spôsobmi:

  • Zverejňujeme vyhlásenie, ktoré vysvetľuje metódy používané pri nakladaní s osobnými údajmi.
  • Rešpektujeme Vaše rozhodnutie týkajúce sa zhromažďovania a používania údajov a ak je to vhodné, prenesenie iným stranám našou spoločnosťou.
  • Zhromažďujeme a využívame len osobné údaje, ktoré majú zásadný význam pre nás a sú nevyhnutné pre vykonávanie našej obchodnej činnosti.
  • Vynakladáme veľké úsilie na to, aby sme mali všetky dáta presná a aktuálna. Využívame zodpovedajúce metódy ochrany osobných údajov.
  • Obmedzujeme prístup k osobným údajom.
  • Uchovávame si len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie našich zákonných a obchodných záväzkov.
  • Máte kedykoľvek možnosť prístupu a aktualizovanie svojich údajov. Dávame Vám možnosť klásť nám otázky a predkladať pripomienky týkajúce sa problematiky ochrany súkromia.

 

V prípade, že sa chcete dozvedieť viac o ochrane osobných údajov, prosím, čítajte ďalej:

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA STRÁNKACH SPOLOČNOSTI ANTAL INTERNATIONAL

 

Spoločnosť Antal International dbá na ochranu osobných údajov svojich konzultantov, zamestnancov a klientov. Nižšie uvedené vyhlásenie obsahuje informácie zahŕňajúce spôsoby, akými sú osobné dáta našou spoločnosťou používaná. Zhromažďujeme a používame Vaše osobné údaje aby sme mohli:

  • Udržiavať zmluvné a obchodné vzťahy s užívateľmi internetových stránok a poskytovať im informácie o našich produktoch a službách.
  • kontaktovať užívateľa internetových stránok, sledovať a obhajovať právne nároky a súdne spory, konať v súlade so súdnymi rozhodnutiami a inými právnymi záväzkami a predpísanými požiadavkami, ako aj iné právne prijateľné spôsoby.

 

Na splnenie týchto cieľov, spoločnosť Antal International môže odovzdávať Vaše osobné dáta iným spoločnostiam, dcérskym spoločnostiam, dodávateľom, partnerom, ktoré poskytujú služby v našom mene, klientom - v prípade, že hľadáte zamestnanie, obchodným organizáciám - ak sa spoločnosť Antal International rozhodne predať alebo previesť časť alebo celok svojich právomocí či operácií, alebo ak bude požadované inak, napríklad na základe rozhodnutia súdu, rovnako ako subjektom so sídlom mimo Európskej únie, vrátane krajín, ktoré Európska únia považuje za nemajúce dostatočné predpisi na ochranu osobných údajov. Antal International môže odovzdávať osobné údaje obsiahnuté v pracovných ponukách, ktoré sú nevyhnutné pre vykonanie výberového konania spoločností Antal International so sídlom v tretích štátoch.

 

V súlade s článkom 36 § 1 zákona o ochrane osobných údajov z 29. augusta 1997 Antal International prijal potrebné kroky na zabezpečenie ochrany prenášaných dát, pokiaľ ide o bezpečnosť, integritu a dôvernosť.

 

Witaj ponownie!

Od czasu Twojej ostatniej wizyty pojawiło się 26 nowych ofert na hasło
Informatyk SAP Warszawa

Możesz podejrzeć je tutaj