Spoločnosť Antal International sa zameriava na uspokojovanie potrieb kandidátov tak z hľadiska ponúk, ktoré dostávajú, ako aj spôsobu, akým sa výberové procesy robia. Vždy sa kandidátov pýtame, akým profesiám dávajú prednosť a čo ich motivuje k zmene zamestnania. Zoznamujeme ich tiež s firemnou kultúrou potenciálneho zamestnávateľa.  Konzultanti spoločnosti Antal International sú v počas  výberového procesu pre kandidátov partnermi – zastupujú jeho alebo jej záujmy voči potenciálnemu zamestnávateľovi a poskytujú podporu a poradenstvo.

Kandidáti, ktorí aktívne nehľadajú novú prácu, ale napriek tomu uvažujú o zmene zamestnania, môžu od odborných konzultantov spoločnosti Antal získať cenné informácie o aktuálnych trendoch a situácii v konkrétnej oblasti trhu práce, o požiadavkách zamestnávateľov a tiež o pracovných príležitostiach v rámci daného odvetvia.

Nižšie nájdete náborový diagram spoločnosti Antal International.  Ak chcete získať ďalšie informácie, kliknite na príslušný kruh.

Nové zamestnaniePo úspešnom absolvovaní náboru a prijatia pracovnej ponuky, nasleduje podpis pracovnej zmluvy a začínate pracovať s novým zamestnávateľom
Cenné skúsenosti z praxePrácou u nového zamestnávateľa získavate cenné pracovné skúsenosti a rozvíjate svoje zručnosti
Chuť na ďalší profesijný rozvojPo dlhšej dobe niekedy nasleduje zníženie rýchlosti získavanie nových kompetencií, a preto chuť po ďalšom profesijnom rozvoji môže viesť k rozhodnutiu k zmene práce
Rozhodnutie zmeniť zamestnanieAk sa rozhodnete zmeniť zamestnanie, kontaktujte našich konzultantov, ktorí Vám poskytnú informácie o aktuálnych voľných miestach a o prevažujúcich trendoch na trhu vo Vašom odbore
Zaslanie žiadosti do spoločnosti Antal Pozrite sa na naše ponuky práce a zašlite nám Váš životopis. Ak v tejto chvíli nie je k dispozícii pozícia, ktorá by Vás zaujala, potom si vytvorte Profil kandidáta
Pohovor s konzultantom spoločnosti Antal Konzultant spoločnosti Antal s Vami prediskutuje Vaše pracovné skúsenosti a pracovné preferencie. Bude Vás informovať o súčasných trendoch prevažujúcich na pracovnom trhu a pracovných príležitostiach vo Vašom odbore
Overenie referencií Ak budete súhlasiť, konzultant spoločnosti Antal overí Vaše referencie.
Odporúčanie zamestnávateľoviAk máte záujem o našu ponuku, náš konzultant Vás odporučí klientovi. Neskôr sa Vám ozve s odpoveďou a dohovorí pohovor s klientom.
Fáza náboru v spoločnosti zamestnávateľa V závislosti od priebehu náboru sa zúčastníte jednej, dvoch alebo troch fáz výberového konania. Naučte sa, ako sa pripraviť na pohovor.
Kontakt zo strany konzultanta spoločnosti Antal Naši konzultanti aktívne vyhľadávajú kandidátov, preto sa môže stať, že Vás budeme kontaktovať s cieľom navrhnúť Vám zaujímavú pracovnú pozíciu, aj keď ste nám v poslednej dobe neodoslali svoje CV
 

Witaj ponownie!

Od czasu Twojej ostatniej wizyty pojawiło się 26 nowych ofert na hasło
Informatyk SAP Warszawa

Możesz podejrzeć je tutaj