Spoločnosť Antal International sa špecializuje na nábor profesionálov a manažérov. Naša úzka špecializácia nám umožňuje osloviť vhodných kandidátov vo veľmi krátkom časovom úseku. Robíme všetko pre to, aby každý nami odporúčaný kandidát optimálne vyhovoval profilu danej pozície a organizačnej štruktúre spoločnosti. Nami odporúčaní kandidáti, okrem toho, že patria k najlepším vo svojich profesiách, vedome plánujú svoje kariéry a z tohto dôvodu sú rozhodnutí spolupracovať so svojím novým zamestnávateľom dlhodobo.

Čím sú naše náborové služby výnimočné?

  • Viac ako 20 rokov skúseností
  • Globálne riešenia aplikované lokálne
  • Špecializovaní konzultanti
  • Objektívny a profesionálny prístup pri prezentovaní kandidátov  
  • Dynamický charakter spoločnosti
  • 60 % kandidátov odporúčaných spoločnosťou Antal International pochádza priamo z konkurenčných alebo podobných spoločností

Náborová metodika

Spoločnosť Antal International využíva štvorstupňovú metodiku náboru. Naše metódy vyhľadávania kandidátov sú flexibilné:

  • Využívame databázu spoločnosti Antal International – veľmi cenný zdroj najlepšie kvalifikovaných kandidátov, ktorý sme vytvorili počas viac ako 15 rokov. 
  • Naši konzultanti majú širokú sieť kontaktov v rámci odvetví a profesií, na ktoré sa špecializujú. To im umožňuje rýchlo osloviť kandidátov, ktorí nové zamestnanie aktívne nehľadajú a ponúknuť im na zváženie ponuku od nového zamestnávateľa
  • Používame metódy priameho vyhľadávania. Tie nám umožňujú osloviť najlepších kandidátov, ktorí dokonale zodpovedajú profilu pozície.
  • Pracovné ponuky zverejňujeme na webovej stránke antal.eu.sk a mnohých ďalších webových stránkach, ktoré sa zaoberajú pracovnými príležitosťami. Využívame tiež kanály sociálnych médií, ktoré nám rozširujú cielovú skupinu.

Štruktúra výberového procesu

Náborové procesy vykonávané našimi konzultantmi sa skladajú z troch hlavných fáz. To nám umožňuje vyhľadať kandidátov, ktorí dokonale zodpovedajú profilu vašej spoločnosti a majú silnú motiváciu prijať zamestnanie na ponúkanej pozícii.

Hlavné fázy výberového procesu


1 - 2 týždne
Predvýberová fáza

Analýza trhu slúžacia k určeniu vhodných profilov kandidátov
Identifikácia kandidátov
Telefonický rozhovor

2 - 4 týždne
Výberová fáza

Prezentácia profilov jednotlivých kandidátov
Stanovenie schôdzky Klient - Kandidát
Overenie referencií


4 - 6 týždňov
Finálna fáza

Posledné stretnutie Klient - Kandidát
Prípadná prezentácia dodatočných kandidátov v závislosti na požiadavkách klienta. Proces môže byť ukončený v predstihu, pokiaľ bude vhodný kandidát nájdený skôr a dostane ponuku zamestnania od spoločnosti klienta. V závislosti od zvolenej formy spolupráce môže prvá fáza procesu trvať o 1 až 2 týždne dlhšie.

 

Pri výbere vhodných kandidátov nezáleží len na ich pracovných skúsenostiach. Je potrebné vziať do úvahy tiež ich schopnosti pre spoluprácu a udržiavania dobrých vzťahov s kolegami. Je dôležité plne pochopiť pracovnú históriu kandidáta – vrátane silných a slabých stránok. Konzultanti spoločnosti Antal sa usilujú o to, aby odporúčaný kandidát dobre zvládol novú pracovnú pozíciu, preto overujeme referencie a na vyžiadanie ich poskytujeme klientovi.

 

 

Witaj ponownie!

Od czasu Twojej ostatniej wizyty pojawiło się 26 nowych ofert na hasło
Informatyk SAP Warszawa

Możesz podejrzeć je tutaj